Holandia

Holandia wycieczki

Wycieczki Holandia

Obszar Holandii jest nizinny, aż 25% powierzchni kraju zajmują depresje, a 35% stanowią tereny o wysokości do 1 m n.p.m. Najniższy punkt (-6,6) jest położony na dnie Polderu Księcia Aleksandra.