Portugalia

Wczasy i wycieczki Portugalia

Wczasy i wycieczki Portugalia

Klimat Portugalii jest zróżnicowany, w północnej części kraju panuje klimat morski o małych dobowych i rocznych amplitudach temperatury i wysokich opadach, na południu natomiast klimat ma cechy zbliżone do śródziemnomorskiego.